Prohlášení o ochraně osobních údajů

Provider:

Mercedes-Benz TRUCKS Česká republika s.r.o.
Bavorská 2666/16
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel.: 737 797 860
Servisní hotline: +420 271 077 378
E-Mail: kontakt@daimler.com
www.eCanter.cz

Zastoupená představenstvem: Ing. Josef Mařík, Filip Hanzálek

Společník: Daimler Česká republika Holding s.r.o., IČ: 055 04 163
Daimlerova 2296/2, Chodov, 149 00 Praha 4

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka C 281781
IČ: 064 18 147

Cookies:

Společnost Daimler používá cookies a podobné technologie, např. HTML5 Storage nebo Local Shared Objects (dále souborně označované jako „cookies“), aby mohla sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet své webové stránky. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webových stránek.

Cookies jsou malé soubory, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení. Mohou být využity ke zjišťování, zda mezi Vaším koncovým zařízením a našimi stránkami již došlo ke vzájemné komunikaci. Je identifikováno pouze cookie ve Vašem koncovém zařízení. Osobní údaje lze ukládat v cookies pouze v případě, že jste s tím vyjádřili souhlas nebo pokud je to technicky nezbytné, např. má-li být umožněno chráněné přihlášení.

Používáním naší webové stránky souhlasíte s používáním a ukládáním cookies ve svém koncovém zařízení. Naše webové stránky si můžete prohlížet samozřejmě i bez cookies. Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Ukládání cookies ve Vašem koncovém zařízení můžete zabránit nastavením svého prohlížeče tak, aby neakceptoval cookies. Cookies uložené ve Vašem koncovém zařízení můžete kdykoliv vymazat. Přesné pokyny k tomu jak postupovat najdete v návodu ke svému prohlížeči nebo koncovému zařízení. Další informace k deaktivaci Local Shared Objects najdete pod následujícím odkazem.
Pokud se rozhodnete neakceptovat cookies, může to vést k omezení dostupnosti služeb poskytovaných na naší webové stránce.

Cookies dělíme do následujících kategorií:

Nezbytně nutné cookies (typ 1)

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby webové stránky a jejich funkce řádně pracovaly. Bez těchto cookies nemohou být poskytovány služby jako např. konfigurátor vozidla.

Funkční cookies (typ 2)

Tyto cookies umožňují vylepšování komfortu a účinnosti webových stránek a zpřístupňují nejrůznější funkce. Ve funkčních cookies lze například uložit jazyková nastavení.

Výkonové cookies (typ 3))

Tyto cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem webové stránky používáte. Výkonové cookies nám například pomáhají při identifikaci zvlášť populárních sekcí naší internetové stránky. Díky nim můžeme obsahy našich internetových stránek cíleně přizpůsobit Vašim potřebám a tím zlepšit naši nabídku. Tyto cookies neshromažďují osobní údaje. Další informace ke shromažďování a vyhodnocování informací najdete v části „Vyhodnocení údajů o používání“.

Cookies třetích subjektů (typ 4)

Tyto cookies jsou ukládány třetími stranami, např. sociálními sítěmi. Používají se především k tomu, aby byl do našich stránek integrován obsah sociálních sítí, např. sociální pluginy. Informace o tom, jak používáme sociální pluginy, najdete v části „Sociální pluginy“ v záložce Ochrana osobních údajů.

Na našich webových stránkách používáme následující cookies:

Název cookiePopis
Typ cookie

*PSJSESSIONID,
JSESSIONID,
PHPSESSID

Během Vaší návštěvy přiřadí Vašemu prohlížeči anonymizované ID (ID relace) za účelem sdružení více souvisejících požadavků a jejich přiřazení ke stejné relaci.1
cookie_policy_FUSOIndikuje, že souhlasíte s používáním cookies na našich webových stránkách. Je nastaven automaticky po zavření záložky s informacemi o použití cookies. Pokud toto cookie existuje, záložka s informacemi se během následujících 12 měsíců již nebude zobrazovat.2
CWSTATSUkládají informace o názvu uvedené stránky.2
s_cc, s_fid, s_sq, s_viUkládají informace o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky, a pomáhají nám neustále vyvíjet naše webové stránky v souladu s požadavky návštěvníků.3
PREF, NID, OGPC, __utma, GEUP, ghcs, ghvm, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, ACTIVITYJsou nastaveny ze strany YouTube a/nebo Google, pokud je na stránce vloženo video a/nebo je toto video přehráváno. Další informace o těchto typech cookies, jejich používání a účelu najdete na: www.google.com/intl/en/policies/privacy/4
STST_AUTH_*, wtv_v_*, wtv_s, STST_BCNAME_*, bhResults, bhCookieSessJsou nastaveny naším poskytovatelem audio/video vysílání při spuštění přenosu.4

Vyhodnocení údajů o používání
Používáme cookies k tomu, abychom mohli identifikovat preference návštěvníků a zejména populární sekce naší internetové nabídky. Tak můžeme obsahy našich internetových stránek cíleně přizpůsobit Vašim potřebám a tím zlepšit naši nabídku.

Ke statistickému zpracování dat používá Daimler produkty Adobe Omniture.

Pokud nechcete, aby společnost Daimler shromažďovala a vyhodnocovala informace o Vaší návštěvě, můžete proti takovému postupu kdykoliv vyslovit námitku (opt-out).

Za účelem technického provedení této námitky musí být ve Vašem prohlížeči uloženo cookie opt-out. Toto cookie slouží výhradně k identifikaci Vaší námitky. Mějte prosím na paměti, že cookie opt-out může být z technických důvodů použito pouze pro prohlížeč, z něhož bylo spuštěno. Pokud cookies ve svém prohlížeči vymažete nebo používáte jiné koncové zařízení nebo jiný prohlížeč, musíte opt-out provést opakovaně.

Pro instalaci cookie opt-out klikněte zde.

Ochrana osobních údajů:

Společnost Daimler si cení Vašeho zájmu o její produkty a Vaší návštěvy této webové stránky. Vaše soukromí je pro nás důležité a chceme, abyste se při návštěvách našich stránek cítili komfortně. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování Vašich osobních údajů je důležitou záležitostí, které během našich obchodních procesů věnujeme zvláštní pozornost. Osobní údaje shromážděné během návštěv našich webových stránek zpracováváme podle právních ustanovení platných v zemích, ve kterých jsou webové stránky provozovány. Naše politika ochrany osobních údajů také vychází z kodexu ochrany osobních údajů platného pro společnost Daimler. Webové stránky společnosti Daimler mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou kryty tímto kodexem ochrany osobních údajů.

Získávání a zpracování osobních údajů

Při návštěvě našich webových stránek ukládají naše webové servery standardně mimo jiné údaje o Vámi používaných prohlížečích a operačních systémech, o webových stránkách, z nichž k nám vstupujete, o webových stránkách, které u nás navštěvujete, či o datu Vaší návštěvy a z bezpečnostních důvodů, např. pro identifikaci útoků na naše webové stránky, se ukládá také údaj o IP adrese, která Vám byla přidělena Vaším poskytovatelem internetového připojení; tato IP adresa je uložena po dobu sedmi dní. S výjimkou IP adresy jsou osobní údaje ukládány pouze v případě, svěříte-li nám je např. v rámci registrace, ankety, soutěže nebo smluvního plnění.

Užívání a předávání osobních údajů a omezení použití na specifické podmínky

Společnost Daimler používá Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nebytném pro každý konkrétní případ za účelem technické správy webové stránky, správy zákazníků, produktového průzkumu a marketingu.

Předávání osobních údajů státním institucím a úřadům probíhá pouze v rámci obligatorních národních právních předpisů .Naši pracovníci, agentury a obchodníci s námi uzavřeli dohodu o důvěrnosti těchto údajů.

Centrální přístupová služba společnosti Daimler

Díky centrální přístupové službě společnosti Daimler se můžete přihlásit na všechny webové stránky a aplikace skupiny Daimler a jejích značek, které jsou touto službou pokryty. Podmínky používání centrální přístupové služby společnosti Daimler naleznete na následujícím odkazu:

Podmínky používání centrální přístupové služby společnosti Daimler

Sociální pluginy

Daimler používá takzvané sociální pluginy (zásuvné moduly) sociálních sítí, jako je Facebook, Google+ a Twitter.

Při Vaší návštěvě našich webových stránek jsou tyto zásuvné moduly standardně deaktivovány, tzn. že bez Vašeho přičinění neposílají žádné údaje do příslušných sociálních sítí. Před použitím zásuvných modulů je musíte kliknutím aktivovat. Poté zůstanou aktivní, dokud je opět nedeaktivujete nebo nevymažete Vaše cookies. Po jejich aktivaci se naváže přímé spojení se serverem příslušné sociální sítě. Obsah zásuvného modulu se poté ze sociálních sítí přenese přímo do Vašeho prohlížeče, který jej následně integruje do webové stránky.

Po aktivaci zásuvného modulu již může příslušná sociální síť shromažďovat data nezávisle na tom, zda jste na zásuvném modulu aktivní. Jste-li přihlášeni na sociální síti, může tato síť přiřadit Vaši návštěvu těchto webových stránek k Vašemu uživatelskému účtu. Návštěvu jiných webových stránek společnosti Daimler nemůže sociální síť přiřadit, pokud jste také tam neaktivovali příslušný zásuvný modul.

Jste-li členem sociální sítě a nechcete-li, aby tato síť při Vaší návštěvě našich webových stránek spojovala shromážděná data s Vašimi uloženými členskými údaji, musíte se před aktivací zásuvných modulů z příslušné sociální sítě vždy odhlásit.

Na rozsah dat, která jsou prostřednictvím Vašich zásuvných modulů shromažďována sociálními sítěmi, nemáme žádný vliv. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů příslušnými sociálními sítěmi, jakož i veškerá Vaše práva v této souvislosti i možnosti nastavení ochrany Vašeho soukromí najdete v pokynech pro ochranu údajů příslušných sociálních sítí.

Vyhodnocení údajů o používání

Používáme Adobe Omniture k tomu, abychom mohli identifikovat preference návštěvníků a zejména populární sekce našich internetových stránek. Obsahy našich internetových stránek tak můžeme cíleně přizpůsobit Vašim potřebám a tím zlepšit naši nabídku.

Pokud nechcete, aby společnost Daimler shromažďovala a vyhodnocovala informace o Vaší návštěvě, můžete proti takovému postupu kdykoliv vyslovit námitku (opt-out).

Za účelem technického provedení této námitky musí být ve Vašem prohlížeči uloženo cookie opt-out. Toto cookie slouží výhradně k identifikaci Vaší námitky. Mějte prosím na paměti, že cookie opt-out může být z technických důvodů použito pouze pro prohlížeč, z něhož bylo spuštěno. Pokud cookies ve svém prohlížeči vymažete nebo používáte jiné koncové zařízení nebo jiný prohlížeč, musíte opt-out provést opakovaně.

Pro instalaci cookie opt-out klikněte zde.

Bezpečnost

>

Společnost Daimler uplatňuje technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila námi spravované údaje proti manipulacím, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému přístupu třetích osob. Naše bezpečnostní opatření se v souladu s technologickým vývojem neustále zdokonalují.

Právo na informace

Na požádání Vám společnost Daimler nebo příslušné zastoupení společnosti neprodleně poskytne písemnou zprávu podle platného práva, v níž bude uvedeno, zda a jaké Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy. Jste-li registrováni jako uživatelé, nabízíme Vám také možnost, abyste si údaje sami prohlédli a případně je smazali nebo upravili. Pokud jsou navzdory našemu úsilí o správnost údajů a jejich aktuálnost uloženy nesprávné informace, na Vaši žádost je opravíme.

V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit na našeho zástupce koncernu pověřeného ochranou údajů, který je spolu se svým týmem současně k dispozici ohledně žádostí o informace, podnětů nebo stížností.

Koncernem pověřený zástupce pro ochranu údajů

Dr. Joachim Riess
Daimler AG
HPC 0518
70546 Stuttgart
Německo

Právní upozornění a podmínky

Autorská práva

Copyright 2017 Daimler AG. Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafika, zvukové soubory, animační soubory a jejich uspořádání na internetových stránkách společnosti Daimler podléhají autorským právům a jiným ustanovením na ochranu duševního vlastnictví. Tyto předměty nesmějí být kopírovány za účelem komerčního využití nebo distribuce a ani nesmějí být upravovány nebo umisťovány na jiných stránkách. Některé internetové stránky společnosti Daimler mohou také obsahovat materiál, který je předmětem autorských práv jeho poskytovatelů.

Obchodní značky

Pokud není uvedeno jinak, všechny značky uvedené na internetových stránkách společnosti Daimler jsou předmětem práv k obchodním značkám společnosti Daimler, to zejména platí pro její typové štítky, loga a emblémy.

Žádné licence

Společnost Daimler zamýšlela vytvořit inovativní internetovou stránku nabitou informacemi. Doufáme, že z tohoto tvůrčího úsilí budete stejně nadšeni jako my. Nicméně je nutné rovněž vzít na vědomí, že společnost Daimler musí chránit své duševní vlastnictví včetně svých patentů, obchodních značek a autorských práv. V souladu s tím Vás tímto upozorňujeme, že ani tato internetová stránka ani žádný materiál v ní obsažený v žádném případě žádné osobě neposkytuje licenci k duševnímu vlastnictvím společnosti Daimler a ani je nelze k získání licence využít.

Upozornění ohledně výhledových prohlášení

Tento dokument obsahuje výhledová prohlášení, která odrážejí naše stávající stanoviska k budoucím událostem. Taková výhledová prohlášení mohou být označená slovy jako „předjímat“, „předpokládat“, „myslet si“, „odhadovat“, „očekávat“, „zamýšlet“, „můžeme / mohli bychom“, „plánovat“, „projektovat“, „měli by“ a podobnými výroky. Tyto výroky jsou spojeny s určitými riziky a nejistotami. Jejich příkladem je např. konjunkturální recese v Evropě nebo Severní Americe; změny směnných kurzů a úrokových sazeb; uvedení konkurenčních produktů na trh a možné nedostatečné přijetí našich produktů a služeb, což může omezit našich schopnost navýšit ceny; zvýšení cen paliva, surovin a vzácných kovů; výpadky výroby v důsledku nedostatku materiálů, stávky zaměstnanců nebo nesolventnost dodavatelů; pokles prodejní ceny ojetých vozidel; obchodní perspektivy divize Daimler Trucks, které mohou být ovlivněny v důsledku delšího než původně očekávaného trvalého poklesu poptávky na americkém a japonském trhu s užitkovými vozidly; efektivní implementace programů na snížení nákladů a optimalizaci účinnosti; změny zákonů, předpisů a vládních politik, zejména těch týkajících se emisí vozidel, palivové účinnosti a bezpečnosti, výsledek probíhajícího vládního šetření a výsledek probíhajících nebo hrozících budoucích soudních řízení; a další rizika a nejistoty, přičemž některé z nich popisujeme v části s názvem „Zpráva o rizicích“ v aktuální výroční zprávě společnosti Daimler a v části s názvem „Rizikové faktory“ v aktuální výroční zprávě společnosti Daimler AG ve formuláři 20-F, která byla poskytnuta americké Komisi pro cenné papíry a burzy. Pokud by se vyskytl některý z těchto faktorů nejistoty nebo jiné nejasnosti nebo pokud se vyjádřená výhledová prohlášení ukážou jako nesprávné domněnky, mohly by se naše skutečné výsledky významně lišit od výsledků uvedených nebo implicitně vyjádřených v těchto prohlášeních. Nemáme v úmyslu ani necítíme povinnost provádět průběžnou aktualizaci těchto výhledových prohlášení, neboť tato prohlášení vycházejí výhradně z okolností, které se vyskytují v den jejich zveřejnění.

Pro lepší porozumění těmto rizikům a doplňující informace k nim se můžete podívat na obchodní vývoj společnosti a jeho okolnosti. Nejaktuálnější popisy ze strany společnosti najdete v nejnovějších výročních zprávách, průběžných zprávách, nejnovější výroční zprávě na formuláři 20-F a také poslední zprávě na formuláři 6-K. Formuláře 20-F a 6-K byly poskytnuty americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC).

Tyto zprávy jsou dostupné na našem webu pod Vztahy s investory - Zprávy. Kopii v tištěné podobě lze objednat zdarma online na www.daimler.com pod Vztahy s investory - Služby IR - Služba objednávky.

Formuláře 20-F a 6-K jsou rovněž dostupné na webové stránce SEC.


Odpovědnost

Informace na těchto internetových stránkách jsou poskytovány společností Daimler tak, „jak jsou“, a nepředstavují žádné explicitní ani implicitní zajištění či záruku,včetně, nikoliv však výlučně implicitní garance ohledně prodejnosti, vhodnosti pro určité účely anebo plnění zákonných předpisů. I když věříme, že poskytované informace jsou správné, mohou obsahovat chyby a nepřesnosti.

Tato internetová stránka obsahuje odkazy na externí stránky, které nejsou kontrolovány společností Daimler. Proto nejsme odpovědní za obsahy stránek, na které je odkazováno. Společnost Daimler Vám poskytuje tyto odkazy pouze pro Váš komfort a zahrnutí jakéhokoliv odkazu neznamená schválení odkazované stránky společností Daimler.